Anh hùng Nguyễn Quốc Trị – Anh hùng “mạnh như hổ”

Ông sinh năm 1921 tại Đô Lương – Nghệ An – mất năm 1967, một trong 4 anh hùng quân đội đầu tiên của Việt Nam.

Năm 2002, chị Nguyễn Thị Phương Lan, con gái anh hùng Nguyễn Quốc Trị ra Hà Nội công tác, vào chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi nhắc đến anh hùng Nguyễn Quốc Trị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết mấy lời khen ngợi: “Tôi nhớ mãi hình ảnh của anh hùng Nguyễn Quốc Trị, người chiến sĩ “nhanh như sóc, mạnh như hổ”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao phó, để lại tấm gương sáng cho các cán bộ và chiến sĩ LLVT ta”.

PL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *