Văn Tiến Dũng Vị Đại Tướng tướng chiến lược xuất sắc

Đại tướng Văn Tiến Dũng là vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam lâu năm nhất (1953-1978). Ông cũng là Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đảm nhiệm nhiều trọng trách khác nhau, càng trải qua khó khăn, gian khổ với những thử thách gay go, á.c l.i.ệ.t, tài năng quân sự của Đại tướng Văn Tiến Dũng càng được bộc lộ rõ nét.

Trong đó, phải kể đến hai thời kỳ: Thời kỳ ông làm Chính ủy kiêm Tư lệnh Đại đoàn 320, ch.iến đấ.u trong vùng đ.ị.c.h hậu Đồng bằng Bắc bộ và thời kỳ ông làm Tổng Tham mưu trưởng tham gia chỉ đạo, chỉ huy nhiều chiến dịch lớn tầm chiến lược.

Văn Tiến Dũng Vị Đại Tướng tướng chiến lược xuất sắc

Những năm đầu cuộc đời cách mạng của đại tướng Văn Tiến Dũng gắn liền với những cuộc đấu tranh của công nhân ngành dệt, những lần bị b.ắ.t rồi lại t.r.ố.n thoát. Cũng từ những ngày hoạt động trong tổ chức Ái hữu thợ dệt may do Đảng Cộng sản Đông Dương chỉ đạo, ông đã trở thành Bí thư Chi bộ ngành thợ dệt Hà Nội.

Trong hai năm, từ tháng 7.1939 đến tháng 9.1941, ông đã hai lần b.ị b.ắ.t, bị gi.a.m nhưng rồi trốn thoát trên đường bị dẫn giải từ nhà tù Sơn La về Hà Nội. Văn Tiến Dũng cải trang thành sư rồi ở lại chùa Bột Xuyên (Mỹ Đức) tới 8 tháng để hoạt động cách mạng.

Đầu cạo trọc, đứng trước cửa chùa, ông tức cảnh thành thơ:

“Đầu trọc, răng đen, thụ sắc không

Cuộc đời chiến đấu mượn nâu sồng

Hồi chuông cứu nước vang sông núi

Tiếng mõ lay hồn họa diệt vong”.

Ông có cuộc v.ư.ợ.t n.g.ụ.c thứ ba vào năm 1944 khi mới 27 tuổi. Khi đó, ông là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ. Sau cuộc v.ư.ợ.t n.g.ụ.c này, tháng 1.1945, ông bị chính quyền thực dân Pháp k.ế.t á.n t.ử h.ì.n.h vắng mặt.

* Ảnh: Đại Tướng Văn Tiến Dũng (khi đó là thiếu tướng) ngoài cùng bên phải. Năm 1954

#PL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *