Đội quân Thần Khuyển của tướng Nguyễn Xí

Nguyễn Xí (1396-1465) là 1 vị đại tướng tài năng, đức độ dưới trướng Bình Định Vương Lê Lợi. Ông được coi như “Khai quốc công thần” của nhà Hậu Lê và từng phò tá đến 4 đời vua, 1 kỷ lục trong lịch sử Việt Nam.

Nguyễn Xí cùng anh trai đi theo Lê Lợi từ nhỏ do có mối quan hệ thân tình từ đời cha ông. Chưa đầy 10 tuổi, ông đã tỏ ra thông minh xuất chúng, vũ dũng hơn người nên Lê Lợi hết mực yêu quý và tin tưởng. Ông cũng là 1 trong số những những người từng trải qua h.o.ạ.n n.ạ.n sóng gió với Bình Định Vương từ những ngày đầu khởi nghĩa!

Cảm thấy tin dùng được, Lê Lợi giao cho Nguyễn Xí nuôi đàn chó s.ăn lớn tới hơn 100 con. Khi đó, ông dùng tiếng nhạc làm hiệu lệnh, đàn chó nghe theo, lúc đến lúc đi đều nhau như một. Lê Lợi có ý khen ngợi, và cho là có tài năng làm tướng.

Ngoài tài cầm quân đánh trận, Nguyễn Xí vô cùng thông minh, linh hoạt, biến chính đàn ch.ó s.ăn kia trở thành 1 đoàn khuyển quân đầy uy lực, đ.áng s.ợ.

Đội quân Thần Khuyển của tướng Nguyễn Xí

Vào đầu xuân Canh Thân năm 1418, Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, phát động khởi nghĩa chống quân Minh x.â.m l.ư.ợ.c, lúc này Nguyễn Xí cũng đi theo và có cơ hội phát lộ tài năng của mình. Ông đại phá Vương Thông, cùng các tướng t.i.ê.u d.i.ệ.t 5 vạn quân đ.ịch, bắt sống hơn 1 vạn, ép quân Minh phải lui về Đông Quan (Thăng Long) cố thủ.

Nói về đoàn khuyển quân, chúng được Nguyễn Xí huấn luyện bài bản, chu đáo, tất cả đều điều khiển bằng hiệu lệnh, tiếng nhạc nên từ ăn, ngủ hay t.ấn cô.ng ph.á địc.h đều thực hiện răm rắp theo ý chủ nhân, trở thành 1 đội quân đặc biệt mà vô cùng hiệu quả.

Khi tấn công, chúng nghe theo hiệu lệnh mà sẵn sàng lao vào c.ắ.n x.é k.ẻ địch không th.ương t.iếc, từ đó khiến cho đội hình của k.ẻ th.ù r.ối loạn, giúp quân ta giành được khí thế cũng như lợi thế khi t.ấn c.ông. Đoàn khuyển quân này đáng sợ đến nỗi, Mã Kỳ, 1 viên tướng nhà Minh mỗi lần nghe tới là đã kinh sợ.

Có những lúc quân ta rơi vào thế yếu, bị bao vây, cắt nguồn lương thực, đàn ch.ó să.n thi.ện chiế.n này lại được Nguyễn Xí biến thành những th.ợ să.n điệu nghệ đi s.ăn th.ú, b.ắt chim làm lương thực cho quân đội!

Kinh điển hơn, Nguyễn Xí làm giống theo kế “Người rơm mượn tên” của Gia Cát Lượng. Ông buộc những chiếc đạc ngựa vào cổ đàn chó, nên khi chúng chạy sẽ có tiếng giống như có đoàn kị mã đang tiến đến. Sau đó, cứ tới đêm, Nguyễn Xí dẫn quân vây tr.ại đị.ch, trống chiêng ầm mĩ rồi cho đàn khuyển quân chạy xung quanh.

Quân địch nghe thấy tưởng bị đánh úp nên s.ợ h.ãi, b.ắ.n t.ên ra như mưa. Nguyễn Xí cứ làm vậy vài lần là có thể thu về cho nghĩa quân hàng ngàn, hàng vạn mũi tên địch mà không tốn 1 binh 1 tốt nào.

Trong suốt hơn 10 năm chiến tranh, Nguyễn Xí cùng đoàn quân đặc biệt của mình đã tham gia vào vô số trận đánh, đóng góp 1 phần nhất định vào chiến thắng của nghĩa quân. Trong đó có nhiều trận quan trọng như vây hãm Đông Quan, công thành Xương Giang, t.iê.u di.ệ.t và b.ắt số.ng hơn 10 vạn quân địch (1427)

Nguồn: Việt Nam cổ sử quán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *