Chân dung một người bạn chí tình của nhân dân Việt Nam

Đại tướng G.I. Obaturov – người sau khi biết Trung Quốc tấn công Việt Nam vào tháng 2/1979 đã nhanh chóng thành lập đoàn gồm 20 tướng lĩnh cấp cao và do ông đứng đầu đã bay đến Hà Nội sát cánh cùng nhân dân Việt Nam ch.ống lại quân b.ành tr.ướng Trung Quốc trong cuộc ch.iến tra.nh bảo vệ biên giới phía bắc.

Ông nổi tiếng là một người có tư duy chiến thuật cao, kinh nghiệm xông pha trận mạc, bản lĩnh, biệt danh là “cuốn bách khoa sống”.

Hay tin Việt Nam bị Trung Quốc tấ.n c.ông, ông đã thành lập Đoàn chuyên gia quân sự để hỗ trợ Việt nam. Trong khi chiến sự đang diễn ra á.c li.ệ.t, dù phía ta có can ngăn nhưng Đại tướng Obaturov vẫn đích thân trực tiếp đi thị sát tình hình tại Lạng Sơn, (trong lần đi thị sát này đoàn xe của ông suýt trúng p.h.á.o của Trung Quốc).

Trở về Đại tướng Obaturov đưa ra nhận định tình hình và lập một báo cáo gửi về Liên xô, trong đó ghi rõ phải viện trợ cho Việt Nam v.ũ k.h.í nào, phương tiện gì để chúng ta đ.á.nh c.h.ặ.n quân bành trướng. Trong thời gian giúp ta đánh đu.ổi qu.ân xâ.m lư.ợc Trung Quốc, có một người trong đoàn chuyên gia quân sự h.i s.inh đó là Thiếu tướng Malykh.

Sau cuộc chi.ến tra.nh biên giới, Đại tướng Obaturov còn ở lại Việt Nam thêm 3 năm nữa nhằm giúp Việt nam nâng cao khả năng sức mạnh quân sự rồi mới trở về nước.